Διαφημιστείτε σε μας...
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ τυποποιημένη ιστοσελίδα με 6 έως 12 φωτογραφίες 199,- € / έτος*

·    6 έως 12  φωτογραφίες (διαστάσεων 200x150Pixel σε αρχείο *.jpg)

·    σύνδεση (link) στο ΔΙΚΟ ΣΑΣ site (ΟΧΙ σε υποσέλιδα site άλλων)

·    πίνακας τιμών

·    όλα τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησής σας (διεύθυνση, τηλέφωνα κτλ)

·    το γραφικό λογότυπο της μονάδας σας (διαστάσεων 120x60Pixel σε αρχείο *.gif) ή τυποποιημένο γραφικό λογότυπο (διαστάσεων 120x60Pixel)

      
ΜΙΚΡΗ τυποποιημένη ιστοσελίδα με 3 φωτογραφίες 100 € / έτος*

·    3 φωτογραφίες (διαστάσεων 200x150Pixel σε αρχείο *.jpg)

·    σύνδεση (link) στο ΔΙΚΟ ΣΑΣ site (ΟΧΙ σε υποσέλιδα site άλλων)

·    όλα τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησής σας (διεύθυνση, τηλέφωνα κτλ)

·    Ενδεικτικός πίνακας τιμών

·    το γραφικό λογότυπο της μονάδας σας (διαστάσεων 120x60Pixel σε αρχείο *.gif) ή τυποποιημένο γραφικό λογότυπο (διαστάσεων 120x60Pixel)

 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ τυποποιημένη ιστοσελίδα 69 € / έτος*

·    σύνδεση (link) στο ΔΙΚΟ ΣΑΣ site (ΟΧΙ σε υποσέλιδα άλλων sites)

·    όλα τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησής σας (διεύθυνση, τηλέφωνα κτλ)

·    Ενδεικτικός πίνακας τιμών

·    το γραφικό λογότυπο της μονάδας σας (διαστάσεων 120x60Pixel σε αρχείο *.gif) ή τυποποιημένο γραφικό λογότυπο (διαστάσεων 120x60Pixel)

 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ τυποποιημένη ιστοσελίδα ΔΩΡΕΑΝ

·    όλα τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησής σας (διεύθυνση, τηλέφωνα κτλ)

·    Ενδεικτικός πίνακας τιμών
 

* δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α 19%