Χρήσιμα τηλέφωνα
Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας: 23810 32000
Κεντρικό CHALET: 23810-32001-2
Γραφείο πληροφοριών Δημ. Επιχείρησης: 23810 20300
Νοσοκομείο Έδεσσας: 23810 22222, 27441
Κέντρο Υγείας Άρνισσας: 23810-32054
Αστυνομικό Τμήμα Άρνισσας: 23810-31111